parallax background

Prof. Dr. Kıvılcım Yavuz

Girişimsel Nöroradyoloji

Anevrizma Endovasküler Tedavisi
Karotis Darlığı ve Stentleme Tedavisi
Akut İnme ve Acil Endovasküler Tedavisi
Retinoblastom ve İntraarteriyel Kemoterapi