İntrakraniyal Darlık

Hastalıkla ilgili genel bilgi için bakınız “Karotis Darlığı“

Beyin damarlarındaki darlıkların cerrahi olarak açılması mümkün değildir. Yapılabilecek tek cerrahi tedavi boyun damarından beyinin uç dallarına yapılabilecek by-pass ameliyatıdır. Ancak günümüzde bu tedavinin çok sınırlı endikasyonları bulunmaktadır. Darlık oranı önemli derecede bulunan, medikal tedavinin (kan sulandırıcı ilaç tedavisi) yetersiz kaldığı hastalarda tercih edilen tedavi yöntemi endovasküler tedavidir. Endovasküler tedavinin boyun damarlarındaki darlıklardan farkları, işlemin genel anestezi altında yapılması ve tüm darlıklarda darlık bölgesine önce uygun çapta bir balon ile genişletme işlemi uygulanması ve ardından stent yerleştirilmesidir. Beyin damarlarına yapılacak her tür girişimsel tedavi yöntemi gibi bu işlem de girişimsel nöroradyoloji eğitimi ve ciddi tecrübe gerektirmektedir.