Tanısal Karotis, Serebral ve Spinal Anjiyografi

Karotis (şah damarı), serebral (beyin) ve spinal (omurilik) damarların anevrizma (balonlaşma), AVM/AVF (damar yumakları), darlık, tıkanıklık ve tümör gibi hastalıklarının detaylı tanısını koymak ve tedavilerini planlamak amacıyla gerçekleştirilen anjiyografi işlemleridir.

Kasık bölgesi uyuşturulduktan sonra steril ortamda kasık damarına ince bir iğne ile girilerek damara sheath adı verilen ince bir boru sistemi yerleştirilmekte; tüm işlemler bu boru sistemi içinden yürütülmektedir. Bu sistemin içerisinden, kateter adı verilen ve yukarıda sözü edilen damarlardan hangileri incelenecekse o damarların çapına ve açısına uygun olarak dizayn edilmiş çok ince borular ilerletilerek tek tek her bir damara girilip opak madde adı verilen görüntüleme amaçlı iyot içerikli bileşikler enjekte edilip o anda film çekilmesi ve damar haritasının en ince detayı ile ortaya konmasını amaçlayan bir işlemdir. İncelenen damardaki herhangi bir lezyon farklı açılarda görüntüler alınarak, hatta gerektiğinde üç boyutlu görüntüler elde edilerek en ince detayına kadar değerlendirilebilmektedir. Böylece hasta için en uygun tedavi seçeneği de belirlenmiş olur.

Tanısal anjiyografide teknik olarak anjiyografi işlemini gerçekleştirmenin yanı sıra anjiyografi cihazının teknik özelliklerinin nörovasküler yapıları değerlendirmeye uygun olması, işlemin endikasyonları, hangi projeksiyonların alınması gerekliliği, verilecek dozlar ve hastalıkların tedavileri konusunda da bilgi ve deneyim sahibi olmak yapılan işlemin kalitesini arttıracaktır. Bu nedenle karotis, serebral ve spinal anjiyografi işlemlerinin, bu damarların hastalıkları ve endovasküler tedavileri konusunda da bilgi ve deneyim sahibi olan Girişimsel Nöroradyologlar tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır.